Lotta Ståhl, näringslivssekreterare i Arvika kommun ordnade mellan augusti 2002- oktober 2007 ett flertal uppskattade aktiviteter, bland annat återkommande kvinnlig företagarfrukost på Rackstadmuseet i juni och december varje år.

September 2004 ordnades en kvinnlig företagsträff på Sörtomta ridcenter. En av programpunkterna var ”om hur kvinnliga företagare genom samarbete bättre kan dra nytta av varandras kunskaper och erfarenheter i utvecklingen av sin verksamhet”.

Vid detta möte bildades en arbetsgrupp som skulle jobba på idén med ett kvinnligt företagarnätverk i Arvika. Arbetsgruppen träffades några gånger bland annat under Lottas ledning utan att något konkret framkom.

Vid företagarfrukost på Rackstadmuseet i Arvika, december 2006, fick vi åtta intresserade som bildade en interimstyrelse. Den 20 februari 2007 bildades officiellt en kvinnlig småföretagarförening i Arvika. En del namnförslag framkom men inget beslut togs.

Vid en senare träff på Westra Wermlands Sparbank hade vi en brainstorming ledd av Annette Andersson för att komma på ett namn. Till slut kom Annelie Malm med ”Företagarkvinnor i Arvika”. FIA hade sett dagens ljus!