Vi har ingen fast plats, men ses gärna på Arvika Innovation Park på Ritz, Hamngatan 12 i Arvika.
Mail: hej@fiaarvika.se
Mbl: 073 0737161 (du kommer till vår ordförande Elin)