Vi har ingen fast plats, men ses gärna på Arvika Innovation Park på Ritz, Hamngatan 12 i Arvika.
Mail: hej@fiaarvika.se