Journalist Annika N Lindqvist

Jag har varit journalist i snart trettio år och egen företagare i femton år.

Speciella bevakningsområden: jämställdhet, vård och regional utveckling. Förutom att jag gör reportage som skribent och fotograf hoppar jag in som tv-reporter, skriver böcker, åtar mig moderatorsuppdrag och utbildar.

Uppväxt i Ekshärad, stadigt förankrad i Värmland, men med internationell koll. Allra gladast är jag när jag får tillfälle att använda mina språk: tyska, engelska, nygrekiska och i viss mån franska.