Om FIA

Föreningens namn är Företagarkvinnor i Arvika – FIA. 
FIA är ett nätverk av kvinnor som antingen driver ett eget företag eller som brinner av företagarfrågor av olika slag i Arvika, Värmland. Det är ett spektrum av medlemmar i alla åldrar och i olika yrkeskategorier med skiftande bakgrund.

FIA är till för dig som vill:
– utvidga ditt kontaktnät
– utveckla din affärsverksamhet
– samverka med andra
– få nya ideer
– ha ett bollplank när din omgivning inte förstår vad du pratar om
– få kvinnliga förebilder
– kunna påverka näringslivet – på sikt samarbeta med andra nätverk i Värmland, Sverige samt utomlands
– kompetensutvecklas samt inspireras
– ta rätt betalt och öka lönsamheten

Ta chansen och häng med, Du är varmt välkommen!

Föreningsinformation

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intressen och utveckling genom att tillhandahålla medlemmarna utbildning och kompetensutveckling, anordna intressanta möten och vara forum för olika samverkansformer i syfte att stärka och stimulera kvinnligt företagande i Arvika.
Föreningen FIA bildades 2007 och syftet var att främja och visa fram den kvinnliga företagsamhetens styrka.

Föreningens angelägenheter handhavs av en styrelse bestående av fem till sju ledamöter. Styrelseledamöterna väljs på två år i sänder enligt sådan turordning att varje år hälften av posterna väljs. Ordförande och kassör i föreningen utses vid årsmöte. Övriga funktionärer inom styrelsen utses av styrelsen.

Styrelsen äger rätt att utse arbetsgrupper för olika aktiviteter samt representanter i förekommande samrådsgrupper.

Vill du…

Vill du...

- Utvidga ditt kontaktnät?
- Utveckla din affärsidé?
- Samverka med andra?
- Ha ett bollplank?
- Öka din lönsamhet?

Välkommen till FIA!
Fräckt. Inspirerande. Attraktivt.

Bli Medlem

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande