FIA är ett nätverk av kvinnor som antingen driver ett eget företag eller som brinner av företagarfrågor av olika slag i Arvika, Värmland. Det är ett spektrum av medlemmar i alla åldrar och i olika yrkeskategorier med skiftande bakgrund.

FIA är till för dig som vill:
– utvidga ditt kontaktnät
– utveckla din affärsverksamhet
– samverka med andra
– få nya ideer
– ha ett bollplank när din omgivning inte förstår vad du pratar om
– få kvinnliga förebilder
– kunna påverka näringslivet – på sikt samarbeta med andra nätverk i Värmland, Sverige samt utomlands
– kompetensutvecklas samt inspireras

FIA startade 2007 för att stärka kvinnligt företagande i Arvika